Přístupy:
1. KŠPA - vaše dobrá volba!            Hledáme ve studentech, co v nich je - a ne, co není!
happy-students.jpg, 51kB

STÁLE PŘIJÍMÁME PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

PŘIJÍMÁME DO DENNÍ, DÁLKOVÉ a DISTANČNÍ FORMY MATURITNÍHO STUDIA V OBORECH:

Cestovní ruch
Management sportu
Grafický design
Ekonomika a podnikání
Veřejnosprávní činnost
Podnikání

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ BEZ ŠKOLNÍCH A JEDNOTNÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK!!!

TALENTOVÉ ZKOUŠKY DO OBORU GRAFICKÝ DESIGN LZE DOMLUVIT INDIVIDUÁLNĚ
Přihlášku lze podat v den zkoušky, s sebou vzít vlastní díla.

Pro bližší informace kontaktujte jednotlivé školy (PRAHA, KLADNO, LITOMĚŘICE)

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ŠKOLE

studenti_3.png, 62kB Naše škola vznikla na základě myšlenky přiblížit se potřebám praxe.

Naše první škola byla založena v roce 1992 v Kladně. O rok později vznikly další pobočky v Praze a Litoměřicích. Od roku 1997 mají všechny tři školy samostatnou právní subjektivitu, jsou zařazeny do sítě škol MŠMT a jsou členy Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska. Nakonec byla v roce 2005 otevřena pobočka kladenské školy v Černovicích u Tábora. Základní myšlenkou při vzniku školy byla potřeba přizpůsobit výuku co nejvíce praxi. Toho se snažíme dosáhnout uplatňováním zvolených principů, které od nás přebraly i některé další nově vznikající konkurenční školy.

Základem školy je pragmatičnost a praktičnost.
1.KŠPA je chráněná značka ®

Nová soukromá ZŠ při 1.KŠPA Praha


Kladenská 1.KŠPA se rozšířila o základní školu

Od školního roku 2014/2015 máme novou základní školu, nabízíme individuální přístup a třídy do 16 žáčků.


Vítěz Stanley Cupu je studentem 1.KŠPA

_stanleycup_mng.jpg, 82kB
Michael Frolík

Student denního studia kladenské 1.KŠPA, český profesionální hokejový útočník hrající v NHL, v roce 2013 vyhrál s týmem Chicago Blackhawks Stanley Cup, nyní útočník ve Winnipeg Jets.
foto: Micheal Frolík s majiteli 1.KŠPA a managementem 1.KŠPA Kladno

GARDEN PARTY - oslava 20 výročí založení školy

_gardenparty.jpg, 96kB

ING. HANA SKALLOVÁ - OCENĚNÍ ČESKÝCH PODNIKATELEK

Třetí místo v Ocenění podnikatelky roku pro ing. Hanu Skallovou za školy 1.KŠPA.
V roce 2011 již po čtvrté proběhla soutěž Ocenění českých podnikatelek. Její již tak vysokou prestiž patřičně zvýšila skutečnost, že záštitu nad ní převzal předseda vlády České republiky Petr Nečas. Cílem soutěže je podpořit ženy – majitelky společností, které ve svém oboru dlouhodobě vykazují vynikající výsledky.
_podnikatelka2011_5.jpg, 12kB Soutěž chce také účastnicím vyjádřit uznání a využít jejich příkladu pro podporu dalších žen, které teprve sbírají odvahu ke svým prvním projektům. „Projekt je inspirací pro ženy, že mají šanci podnikat slušně a žensky, bez ohledu na obor ve kterém se pohybují, je opravdu tím, co i podle mého názoru začínající podnikatelky potřebují.“ říká Ing. Skallová. V soutěži se vybíralo z 9894 firem, z nichž osmnáctičlenná hvězdná odborná porota vybrala nejdříve 192 společností do semifinále a nakonec 34 do finále. Slavnostní vyhlášení výsledků se pak konalo 1. 11. 2011 v Kongresovém centru v Praze za účasti všech finalistek, poroty zvučných jmen i zástupců partnerů soutěže (např. GE Money Bank, Master Card, Miele, Ogilvy a dalších). Je velikým úspěchem, že ze 34 firem, které postoupily do finále byly tři školy 1.KŠPA stoprocentní majitelky a zřizovatelky Ing. Hany Skallové. Jedna z našich škol dokonce dosáhla na třetí příčku v kategorii středně velkých firem. Toto ocenění je samozřejmě nádhernou odměnou za dvacetiletou práci a energii na poli soukromého školství.
„Nesmírně si cením této chvíle, neboť školství rozhodně není typickým podnikatelským prostředím. Zejména i protože není zisk měrou kvality naší práce. Po dvaceti letech tlaků ze všech stran, které soukromým školám příliš nepřály, po mnohaletém obhajování, že děláme svou práci poctivě, beru toto jako symbol, že soukromé školy jsou konečně veřejností vnímány jako důstojná součást české vzdělávací soustavy. “ Řekla Ing. Skallová při přebírání ceny. A to, že na finále soutěže bylo soukromých škol více, je toho důkazem.
_podnikatelka2011_3.jpg, 12kB „Jako přeučený levák, jsem vždycky snila vytvořit školu pro chytré a nadané studenty, kteří do běžného výukového průměru nezapadají. Měla jsem velikou šanci ještě na vysoké škole mnoho svých snů při vzniku 1.KŠPA realizovat. Jak říká můj manžel jsem praktický snílek, to je snílek, který většinu svých snů i uskutečňuje. Styl mého vedení neprolínají typické manažerské postupy, spíše řídím firmy srdcem. Vždycky jsem také měla štěstí na lidi kolem sebe a mám to štěstí, že je mohu nazvat i svými přáteli. I to byl důvod, proč mi jako jediné finalistce bylo umožněno přizvat na slavnostní večer i management svých škol. Ten má stejně jako pedagogický sbor a úspěšní absolventi veliký podíl na mém úspěchu. Co je krásnějšího, než když si někdo Vaší těžké práce všimne a navíc když máte svou práci a lidi kolem sebe rádi.“ Napsala nám na stránky Ing. Skallová.
Toto ocenění je samozřejmě nádhernou odměnou za práci a energii, kterou Ing. Skallová našim školám věnuje, a ukazuje také, jak významnou pozici naše školy zaujímají.

My všichni jí k této krásné ceně blahopřejeme.