Navigace


Vítejte na stránkách soukromé střední školy a základní školy, školy s tradicí od roku 1992.

1.KŠPA - VAŠE SPRÁVNÁ VOLBA!  ®

tlacitko_studium.jpg, 2,4kB tlacitko_rozvrhy.jpg, 2,5kB tlacitko_skolne.jpg, 2,8kB tlacitko_obedy.jpg, 2,5kB tlacitko_ecdl.jpg, 2,9kB tlacitko_wifi.jpg, 2,9kB tlacitko_knihovna.jpg, 2,6kB tlacitko_facebook.jpg, 2,6kB tlacitko_twitter.jpg, 6,1kB tlacitko_znelka.jpg, 1,8MB tlacitko_isic.jpg, 5,4kB tlacitko_europass.jpg, 5,4kB tlacitko_office.jpg, 5,6kB tlacitko_bakalari.jpg, 5,6kB
Provoz sekretariátu během letních prázdnin
Po – Pá, 8:00 – 12:00. Schůzky vždy po předchozí telefonické domluvě.
 1.7. – 24.7.2020, tel.: 733 123 587
 27.7. – 13.8.2020, tel.: 777 727 868
14.8. – 31.8.2020  tel.: 733 123 587
Nový školní rok 2020/2021
Nástup žáků základní školy a denního studia 1.9.2020 v 8:00 (1.A ZŠ v 9:00)
Nástup žáků dálkového studia 2.9.2020 v 15:00
Didaktické testy a písemné práce 1.9. – 4.9.2020
 Praktická maturitní zkouška 7.9.2020
Ústní část 8.9.-11.9. 2020
ico_acrobat_sm.jpg, 601B  Opravné a dodatečné zkoušky za 2. pololetí školního roku 2019/2020
MATURITNÍ A PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY 2020 - aktualizováno 15.6.2020
Maturitní a přijímací zkoušky budou probíhat na základě rozhodnutí vlády.
Aktuality k přijímacím zkouškám
ico_acrobat_sm.jpg, 601B  Seznam přijatých studentů
ico_acrobat_sm.jpg, 601B  Seznam nepřijatých uchazečů
ico_acrobat_sm.jpg, 601B  Přijímací zkoušky
ico_acrobat_sm.jpg, 601B  Kritétia přijímacích zkoušek
ico_acrobat_sm.jpg, 601B  Maturitní zkoušky
STŘEDNÍ ŠKOLA - MATURITNÍ ROČNÍKY

Z nařízení MŠMT bude škola otevřena pro maturitní ročníky od 11.5.2020. Maturanti budou kontaktováni a dostanou pokyny a rozpis konzultací včetně složení skupin pro konzultace. Je nutné dodržovat pokyny uvedené v dokumentu Ochrana zdraví a provoz střední a základní školy v období do konce školního roku 2019/2020. Při prvním vstupu je nutné podepsat popř. přinést podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

ico_acrobat_sm.jpg, 601B Jednotné zkušební schéma maturitních zkoušek 2020
ico_acrobat_sm.jpg, 601B  Předpokládaný harmonogram praktických maturitních zkoušek
DŮLEŽITÁ INFORMACE K OCHRANĚ ZDRAVÍ A PROVOZU SŠ V PRŮBĚHU MATURITNÍCH ZKOUŠEK 2019/2020
Ke každé zkoušce, včetně ústních maturitních zkoušek, budou mít žáci vlastní psací potřeby.
ico_acrobat_sm.jpg, 601B  Ochrana zdraví a provoz sš v průběhu maturitních zkoušek 2019/2020
ZÁKLADNÍ ŠKOLA - 1. STUPEŇ

Z nařízení MŠMT bude škola otevřena pro žáky 1. stupně (1. -5. ročník) od 25.5. Zákonní zástupci budou osloveni třídními učiteli ohledně přítomnosti dítěte ve škole (bude zaslán dotazník). Je nutné dodržovat pokyny uvedené v dokumentu Ochrana zdraví a provoz střední a základní školy v období do konce školního roku 2019/2020. Při prvním vstupu je nutné podepsat popř. přinést podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění.

INFORMACE O ZPŮSOBU VZDĚLÁVÁNÍ V DOBĚ UZAVŘENÍ ŠKOLY
Zadávání učiva, ověřování znalostí, komunikace s vyučujícími probíhá následujícím způsobem:

Bakaláři - domácí úkoly, komens
Prostřednictím emailu
Online testy

Žáci používají svoje přihlášení do systému bakalaři.
PŘÍSTUP NA BAKALÁŘE
Pokud Vám nejde vygenerovat přístup na bakaláře, prosím kontaktujte paní zástupkyni Ing. Bc. Jaroslavu Horovou.
INFORMACE O ŠKOLNÍM STRAVOVÁNÍ
Informace o školním stravování.
NABÍZÍME STÁLE VOLNÁ MÍSTA DO VŠECH MATURITNÍCH OBORŮ
V průběhu školního roku přijímáme zájemce do všech oborů a forem studia.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ SE KONÁ INDIVIDUÁLNĚ
Přihlášku ke studiu naleznete v sekci Přijímací řízení.
Škola dodržuje zákon o GDPR, pověřenou osobou je pan Tomáš Semerák.
Právní zástupce školy je advokát Ing. Mgr. Jiří Liška.

Projekt na ZŠ: EU OP VVV výzvy č. 02_16_022 - Inkluze

Podpora rozvoje čtenářské a matematické gramotnosti, kvalitnější vzdělávání dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora společného vzdělávání. Podpora osobnostního a sociálního rozvoje pedagogů, sdílení zkušeností a personální podpora škol.
ico_acrobat_sm.jpg, 601B Inkluze 

Nabídka studijních oborů a forem


upoutavka_studium_3.jpg, 34kB

Mám zájem studovat denně

MÁM ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ

 • Budu studovat 4-leté denní studium zakončené maturitní zkouškou.
 • Můžu si vybrat z pěti nabízených studijních oborů (GD, IT, CR, VS,EP), u oboru Ekonomika a podnikání si mohu navíc vybrat ze dvou zaměření: Management sportu nebo Podnikání.
 • Vyplním přihlášku ke studiu do uměleckého oboru nebo do ostatních oborů, kterou odevzdám řediteli školy.
  Součástí přihlášky jsou vysvědčení z posledních 2 ročníků plnění povinné školní docházky. Pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce potvrzna školou, kde jsem plnil (plním) povinnou školní docházku, vysvědčení předkládat nemusím.
 • Vyplním Osobní dotazník žáka
 • Jeden z mých rodičů (zákonný zástupce) a já podepíšeme smlouvu o studiu.
 • Zaplatím školné na 1. pololetí.
 • Jsem přijat a mohu začít studovat.
 • V den, kdy se stanu žákem školy (zpravidla 1.9.) předložím vysvědčení z posledního 9. ročníku ZŠ

Mám zájem studovat dálkově

MÁM ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ

 • Budu studovat 5-leté dálkové studium zakončené maturitní zkouškou.
 • Můžu si vybrat ze tří nabízených studijních oborů (VS, CR, IT).
 • Vyplním přihlášku ke studiu, kterou odevzdám ředitely školy.
  Součástí přihlášky jsou zejména ověřené kopie dokladů o předchozím vzdělání, tj. vysvědčení za poslední ročník nejvyššího získaného vzdělání v ZŠ nebo SŠ, maturitní vysvědčení, výuční list nebo vysvědčení o závěrečné zkoušce.
 • Vyplním Osobní dotazník žáka
 • Podepíši smlouvu o studiu. U nezletilých uchazečů podepisuje smlouvu o studiu uchazeč a zákonný zástupce.
 • Zaplatím školné na 1. pololetí.
 • Jsem přijat a mohu začít studovat.
 • V den, kdy se stanu žákem školy (zpravidla 1.9.) předložím vysvědčení z nejvyššího dosaženého vzdělání (zpravidla z posledního ročníku ZŠ)
 • Mým konzultačním dnem bude středa od 15:00 do 20:00

MÁM VÝUČNÍ LIST Z 3-LETÉHO UČEBNÍHO OBORU

 • Budu studovat 3-leté dálkové nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou.
 • Můžu studovat obor Podnikání.
 • Vyplním přihlášku ke studiu, kterou odevzdám ředitely školy.
  Součástí přihlášky jsou vysvědčení z posledních 2 ročníků plnění povinné školní docházky. Pokud je klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce potvrzna školou, kde jsem plnil (plním) povinnou školní docházku, vysvědčení předkládat nemusím.
 • Vyplním Osobní dotazník žáka
 • Podepíši smlouvu o studiu.
 • Zaplatím školné na 1. pololetí.
 • Jsem přijat a mohu začít studovat.
 • V den, kdy se stanu žákem školy (zpravidla 1.9.) předložím ověřené doklady o získání středního vzdělání s výučním listem
 • Mým konzultačním dnem bude každá středa od 15:00 do 20:00

Mám zájem studovat distančně

MÁM ZÁKLADNÍ VZDĚLÁNÍ

 • Budu studovat 4-leté distanční studium zakončené maturitní zkouškou.
 • Můžu studovat obor Ekonomika a podnikání se zaměřením na Management sportu.
 • Vyplním přihlášku ke studiu, kterou odevzdám ředitely školy.
  Součástí přihlášky jsou zejména ověřené kopie dokladů o předchozím vzdělání, tj. vysvědčení za poslední ročník nejvyššího získaného vzdělání v ZŠ nebo SŠ, maturitní vysvědčení, výuční list nebo vysvědčení o závěrečné zkoušce.
 • Vyplním Osobní dotazník žáka.
 • Podepíši smlouvu o studiu. U nezletilých uchazečů podepisuje smlouvu o studiu uchazeč a zákonný zástupce.
 • Zaplatím školné na 1. pololetí.
 • Jsem přijat a mohu začít studovat.
 • V den, kdy se stanu žákem školy (zpravidla 1.9.) předložím vysvědčení z nejvyššího dosaženého vzdělání (zpravidla z posledního ročníku ZŠ).
 • Studuji individuálně a samostatně pomocí nejčastěji elektronických materiálů, využívám domluvených konzultací.
 • Za každé pololetí skládám z jednotlivých předmětů rozdílové zkoušky.

Jak zaplatit školné

Předpis školného na aktuální školní rok
 • na 1. pololetí je nutno uhradit školné nejpozději vždy do 15. září
 • na 2. pololetí je nutno uhradit školné nejpozději vždy do 15. února
 • školné je možno uhradit převodem na účet školy: 51-5217730277/0100 (KB), var. symbol: R.Č. studenta, poznámka: "školné - jméno a příjmení studenta"
 • platba ze zahraničí: IBAN:CZ28 0100 0000 5152 1773 0277; BIC/SWIFT kód:KOMBCZPPxxx
 • výši školného pro denní i dálkové studium naleznete v sekci Studijní obory
 • po dohodě s ředitelem školy je možné požádat o splátkový kalendář

Chci chodit na obědy do školní jídelny

 • studenti si mohou objednat a vyzvednout stravu ve školní jídelně 4. ZŠ, Norská 2633 (cca 3 min chůze)
 • cena obědu činí 25,-
 • výběr ze tří jídel + polévka
 • obědy je možno objednávat na terminálu přímo v jídelně 24 hod dopředu
 • obědy lze rovněž objednávat přes www na adrese www.strava.cz48 hod dopředu, kod jídelny je 0654
 • pro přístup na www stránky je nutno požádat v jídelně o vytvoření přihlašovacího účtu

WIFI na škole

Školní bezdrátová síť - WiFi byla zcela nově vybudována počátkem šk. r. 2015/16 v rozsahu celé budovy školy v duálním režimu (2,4 GHz a 5GHz). Pro žáky školy je určena síť s názvem STUDENTI, přihlašovací údaje sdělí třídní vyučující.
Studenti mohou využívat pro přístup k internetovým službám volných hodin v učebnách VT po dohodě s vyučujícím IT.


školní knihovna

Ve školním roce 2011/2012 byla uvedena do provozu malá školní knihovna, která je k dispozici všem našim studentům. Naleznete zde jak povinnou literaturu k MZ z ČJL, tak i odbornou literaturu k jednotlivým předmětům nebo oddechovou literaturu (beletrie, romány, povídky, ap.).
V případě zájmu kontaktujte Kateřinu Ipserovou, DiS., která má knihovnu v patronaci. Seznam knih je k dispozici ve všech třídách, na webu školy a v informačním systému Bakaláři.
ico_acrobat.jpg, 602Bseznam literatury    ico_word.jpg, 617Bseznam literatury


logo_edulab.png, 6,5kB logo_ecdl_stredisko.gif, 5,8kB AtlasŠkolství - kam na střední školu progecad_hor150x45.png, 4,5kB logo_ICU.png, 4,5kB logo_seznamskolcz.jpg, 5,8kB logo_CEFIF.jpg, 3,7kB logo_moodle2.jpg, 5,7kB logo_eTwinning.gif, 1,8kB logo_ssscms.jpg, 4,2kB logo_stredniskoly_cz.jpg, 2,8kB logo_eu-penize.jpg, 4,4kB
počet návštěv:
statistiky přístupu na web

Dny otevřených dveří

24.10./21.11./12.12.2019
23.01.2020/27.02.2020

vždy od 15:00 do 16:00
tel.: 733 123 587.
Po předchozí domluvě je možné si naší školu prohlédnout a navštívit jednotlivé hodiny.

Organizace výuky


Důležité informace


Něco navíc


static_qr_code_1kspa-kladno_120×120.jpg, 8,6kB Logo_Mapaskolstvi.png, 11kB logo_seznamskolcz.jpg, 5,8kB logo_ecdl_stredisko.png, 5,8kB logo_edulab.png, 6,5kB AtlasŠkolství - kam na střední školu progecad_hor150x45.png, 4,5kB logo_UP.gif, 7,6kB logo_afa.jpg, 10kB logo_rytiri_kladno.jpg, 10kB logo_stredniskoly_cz.jpg, 2,8kB logo_eu-penize.jpg, 4,4kB logo_ICU.png, 4,5kB logo_CEFIF.jpg, 3,7kB logo_moodle2.jpg, 5,7kB logo_eTwinning.gif, 1,8kB logo_ssscms.jpg, 4,2kB