Navigace


Vítejte na stránkách soukromé střední školy, školy s více jak 20 letou tradicí ...

1.KŠPA - MERCEDES mezi soukromými školami!  ®

tlacitko_de.jpg, 2,4kB tlacitko_ds.jpg, 2,5kB tlacitko_skolne.jpg, 2,8kB tlacitko_obedy.jpg, 2,5kB tlacitko_ecdl.jpg, 2,9kB tlacitko_wifi.jpg, 2,9kB tlacitko_knihovna.jpg, 2,6kB tlacitko_facebook.jpg, 2,6kB tlacitko_twitter.jpg, 6,1kB tlacitko_znelka.jpg, 1,8MB

PŘIHLÁŠKY PRO ŠK. R. 2015/16
Přijímáme stále přihlášky ke studiu v novém šk. roce v maturitních oborech denní i dálkové formy studia.
ZKOUŠKY V NÁHRADNÍM TERMÍNU ZA 1. POL.
Žádáme žáky denní i dálkové formy, kteří byli neklasifikováni v některém předmětu na konci 1. pololetí, aby vykonali zkoušky v náhradním termínu nejpozději do 31. 3. 2015.
V sekretariátu školy se každý žák zapíše na volný termín u jednotlivých vyučujících pro vykonání náhradních zkoušek. Každý vyučující si stanovil 2 - 3 termíny vždy od 14:30 hod.
Neklasifikovaný žák dle školního řádu má povinnost zapsat se na jeden z uvedených termínů, zaplatit administrativní poplatek 500,- Kč za zkoušku (pokud nebyl z poplatku osvobozen) a následně zkoušku vykonat.
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠK. R. 2015/16
Přijímací řízení pro denní 4 leté studium se koná ve středu 22.4.2015, pro ostatní formy ve čtvrtek 23.4.2015. Bližší informace >>>

Nabídka studijních oborů a forem


upoutavka_studium_2.jpg, 68kB

Mám zájem studovat denně

JSEM ABSOLVENTEM ZŚ

 • Budu studovat 4-leté denní studium zakončené maturitní zkouškou.
 • Můžu si vybrat z pěti nabízených studijních oborů, u oboru Ekonomika a podnikání si mohu navíc zvolit ze tří zaměření.
 • Vyplním přihlášku ke studiu, kterou odešlu poštou na adresu školy nebo osobně zanesu do ředitelny školy.
 • Jeden z mých rodičů (zákonný zástupce) podepíše smlouvu o studiu.
 • Zaplatím školné na 1. pololetí.
 • Jsem přijat a mohu začít studovat.

JSEM ABSOLVENTEM 3-LETÉHO UČEBNÍHO OBORU

 • Budu studovat 2-leté denní nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou.
 • Můžu studovat obor Podnikání.
 • Vyplním přihlášku ke studiu, kterou odešlu poštou na adresu školy nebo osobně zanesu do ředitelny školy.
 • Podepíši smlouvu o studiu.
 • Zaplatím školné na 1. pololetí.
 • Jsem přijat a mohu začít studovat.

Mám zájem studovat dálkově

JSEM ABSOLVENTEM ZŚ

 • Budu studovat 5-leté dálkové studium zakončené maturitní zkouškou.
 • Můžu si vybrat ze tří nabízených studijních oborů.
 • Vyplním přihlášku ke studiu, kterou odešlu poštou na adresu školy nebo odešlu e-mailem sekretářce školy (skachova@1kspa.cz) nebo osobně zanesu do ředitelny školy.
 • Podepíši smlouvu o studiu.
 • Zaplatím školné na 1. pololetí.
 • Jsem přijat a mohu začít studovat.
 • Mým konzultačním dnem bude středa od 15:00 do 20:00

JSEM ABSOLVENTEM 3-LETÉHO UČEBNÍHO OBORU

 • Budu studovat 3-leté dálkové nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou.
 • Můžu studovat obor Podnikání.
 • Vyplním přihlášku ke studiu, kterou odešlu poštou na adresu školy nebo odešlu e-mailem sekretářce školy (skachova@1kspa.cz) nebo osobně zanesu do ředitelny školy.
 • Podepíši smlouvu o studiu.
 • Zaplatím školné na 1. pololetí.
 • Jsem přijat a mohu začít studovat.
 • Mým konzultačním dnem bude každá středa od 15:00 do 20:00

Jak zaplatit školné

Úprava výše jednotlivých splátek školného pro šk. r. 2013/14
 • na 1. pololetí je nutno uhradit školné nejpozději vždy do 20. září
 • na 2. pololetí je nutno uhradit školné nejpozději vždy do 20. února
 • školné je možno uhradit hotově přímo v sekretariátu školy
 • školné je možno uhradit převodem na účet školy: 51-5217730277/0100 (KB), var. symbol: R.Č. studenta, poznámka: "školné - jméno a příjmení studenta"
 • výši školného pro denní i dálkové studium naleznete v sekci školní dokumenty
 • po dohodě s ředitelem školy je možné požádat o splátkový kalendář

Chci chodit na obědy do školní jídelny

 • studenti si mohou objednat a vyzvednout stravu ve školní jídelně 4. ZŠ, Norská 2633 (cca 3 min chůze)
 • cena obědu činí 25,-
 • výběr ze tří jídel + polévka
 • obědy je možno objednávat na terminálu přímo v jídelně 24 hod dopředu
 • obědy lze rovněž objednávat přes www na adrese www.strava.cz48 hod dopředu, kod jídelny je 0654
 • pro přístup na www stránky je nutno požádat v jídelně o vytvoření přihlašovacího účtu

WIFI na škole

Školní bezdrátová síť - WiFi je v současné době V TESTOVACÍM PROVOZU a je k dispozici všem studentům denního studia. WLAN je zabezpečena heslem, které znají zástupci každé třídy tzv. třídní dvojky. Název sítě je SKOLAFREE. Od školního roku 2013/14 bude přístup do WLAN zajištěn prostřednictvím MAC adresy přípojného zařízení. Studentům s kázeňskými problémy bude přístup odepřen. Dosah sítě je v celém pravém křídle budovy (tj. kolem klubovny).
Studenti mohou využívat pro přístup k internetovým službám také čtyři školní počítače v klubovně nebo volných hodin v učebně VT4 po dohodě s vyučujícím IT. Klíče je možno vyzvednout v sekretariátu školy.


školní knihovna

Ve školním roce 2011/2012 byla uvedena do provozu malá školní knihovna, která je k dispozici všem našim studentům. Naleznete zde jak povinnou literaturu k MZ z ČJL, tak i odbornou literaturu k jednotlivým předmětům nebo oddechovou literaturu (beletrie, romány, povídky, ap.).
V případě zájmu kontaktujte Kateřinu Ipserovou, DiS., která má knihovnu v patronaci. Seznam knih je k dispozici ve všech třídách, na webu školy a v informačním systému Bakaláři.
ico_acrobat.jpg, 602Bseznam literatury    ico_word.jpg, 617Bseznam literatury


logo_edulab.png, 6,5kB logo_ecdl_stredisko.gif, 5,8kB AtlasŠkolství - kam na střední školu progecad_hor150x45.png, 4,5kB logo_ICU.png, 4,5kB logo_seznamskolcz.jpg, 5,8kB logo_CEFIF.jpg, 3,7kB logo_moodle2.jpg, 5,7kB logo_eTwinning.gif, 1,8kB logo_ssscms.jpg, 4,2kB logo_stredniskoly_cz.jpg, 2,8kB logo_eu-penize.jpg, 4,4kB