Navigace


Žádosti ke stažení

ico_acrobat_sm.jpg, 601B ico_word_sm.jpg, 1012B žádost o uvolnění z TV pro žáky SŠ
ico_acrobat_sm.jpg, 601B ico_word_sm.jpg, 1012B žádost o uvolnění z TV pro žáky ZŠ
ico_acrobat_sm.jpg, 601B ico_word_sm.jpg, 1012B žádost o opakování ročníku
ico_acrobat_sm.jpg, 601B ico_word_sm.jpg, 1012B žádost o uvolnění z výuky
ico_acrobat_sm.jpg, 601B ico_word_sm.jpg, 1012B žádost o přestup z jiné školy do 1.KŠPA
ico_acrobat_sm.jpg, 601B ico_word_sm.jpg, 1012B oznámení o ukončení studia
ico_acrobat_sm.jpg, 601B ico_word_sm.jpg, 1012B žádost o přerušení studia
ico_acrobat_sm.jpg, 601B ico_word_sm.jpg, 1012B žádost o změnu studijního oboru
ico_acrobat_sm.jpg, 601B ico_word_sm.jpg, 1012B žádost o změnu formy vzdělávání
ico_acrobat_sm.jpg, 601B ico_word_sm.jpg, 1012B žádost o slovní hodnocení
ico_acrobat_sm.jpg, 601B ico_word_sm.jpg, 1012B žádost o individuální vzdělávací plán
ico_acrobat_sm.jpg, 601B ico_word_sm.jpg, 1012B žádost o splátkový kalendář školného
ico_acrobat_sm.jpg, 601B ico_word_sm.jpg, 1012B žádost o prodloužení klasifikačního období
ico_acrobat_sm.jpg, 601B ico_word_sm.jpg, 1012B žádost o pokračování ve studiu po přerušení
ico_acrobat_sm.jpg, 601B ico_word_sm.jpg, 1012B žádost o vydání stejnopisu vysvědčení (maturitní/ročníkové)
ico_acrobat_sm.jpg, 601B ico_word_sm.jpg, 1012B žádost o vydání opisu vysvědčení či jiného dokumentu

Formuláře ke stažení

ico_acrobat_sm.jpg, 601B ico_excel_sm.jpg, 984B osobní dotazník studenta
ico_acrobat_sm.jpg, 601B ico_excel_sm.jpg, 984B osobní dotazník zaměstnance
ico_acrobat_sm.jpg, 601B ico_excel_sm.jpg, 984B Evidence pracovní doby
ico_acrobat_sm.jpg, 601B ico_word_sm.jpg, 1012B Odborná studentská praxe - záznamový arch - hodnocení
ico_acrobat_sm.jpg, 601B prohlášení o bezinfekčnosti

Příručky k systému Bakaláři a Moodle

ico_acrobat_sm.jpg, 601B MOODLE příručka
ico_acrobat_sm.jpg, 601B Bakaláři příručka - klasifikace
ico_acrobat_sm.jpg, 601B Bakaláři příručka - třídnictví
ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Pedagogická dokumentace pro třídní - doporučený způsob výpisu z matrik (online)
ico_acrobat_sm.jpg, 601B Bakaláři příručka - základní (pro vyučující)
ico_acrobat_sm.jpg, 601B Bakaláři příručka - základní (aktualizovaná 2014) - školní agenda
ico_explorer_sm.jpg, 1,1kB Nápověda systému Bakaláři - komplet (online)

Přihlášky ke studiu

ico_excel_sm.jpg, 984B přihláška ke 4-letému dennímu studiu
ico_excel_sm.jpg, 984B přihláška ke 4-letému dennímu studiu v oboru s talentovou zkouškou
ico_excel_sm.jpg, 984B přihláška k 2-letému nástavbovému dennímu studiu a 3-letému nástavbovému dálkovému studiu
ico_excel_sm.jpg, 984B přihláška k 5-letému dálkovému studiu a 4-letému distančnímu studiu
ico_acrobat_sm.jpg, 601B Kritéria přijetí
ico_acrobat_sm.jpg, 601B ico_word_sm.jpg, 1012B Přihláška k povinné školní docházce na ZŠ

Reklamní a prezentační materiály

ico_acrobat_sm.jpg, 601B logo 1.KŠPA - vektor
ico_corel_sm.jpg, 879B logo 1.KŠPA - vektor (CDR)
ico_gif_sm.jpg, 1019B logo 1.KŠPA - rastr - trasparent (GIF)
ico_gif_sm.jpg, 1019B logo 1.KŠPA - rastr - bílý podklad (GIF)
ico_power-point_sm.jpg, 837B Prezentace školy 2016/17 (SŠ a ZŠ)
ico_acrobat_sm.jpg, 601B Reklamní letáček SŠ pro šk. r. 2016/17
ico_acrobat_sm.jpg, 601B Reklamní letáček ZŠ pro šk. r. 2016/17