Navigace


Školní dokumenty

ico_acrobat.jpg, 602B Řády
školní řád (platný od 1.9.2017); vnitřní řád školní družiny (platný od 1.9.2017); řád počítačové učebny; školní preventivní program;
ico_acrobat.jpg, 602B Minimální preventivní program
školní preventivní program;
ico_acrobat.jpg, 602B Vydání opisu a druhopisu vysvědčení; žádosti o vydání druhopisu nebo opisu
ico_acrobat.jpg, 602B Rozhodnutí MŠMT - povolení distanční formy studia
ico_acrobat.jpg, 602B učební plány - přehled předmětů vč. hodinové dotace v jednotlivých ročnících studijních oborů SŠ a ZŠ.
(SŠ) učební plány dobíhající   /   (SŠ) učební plány nové (od 2015/16 pro 1. roč.)   
(ZŠ) učební plány 1. stupeň
ico_acrobat.jpg, 602B školné pro školní rok 2016/2017 studium SŠ (denní/dálkové/distanční), ZŠ, ŠD
ico_acrobat.jpg, 602B Školská rada
Volební řád do školské rady   Zřizovací listina školské rady   Jednací řád školské rady
ico_acrobat.jpg, 602B Výroční zprávy
2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016;
ico_word.jpg, 1,5kB ŠVP (Školní vzdělávací program) pro maturitní obory vzdělání v denní formě SŠ:
Informační technologie; Cestovní ruch; Grafický design; Management sportu; Veřejnosprávní činnost; Výtvarnictví v reklamě (dobíhající 2015/16); Podnikání (nástavbové studium)
ico_word.jpg, 1,5kB ŠVP (Školní vzdělávací program) pro maturitní obory vzdělání v dálkové formě SŠ:
Informační technologie; Cestovní ruch; Veřejnosprávní činnost; Podnikání;
ico_word.jpg, 1,5kB ŠVP (Školní vzdělávací program) pro obory vzdělání Základní škola, Školní družina:
Základní škola; Školní družina;
ico_acrobat.jpg, 602B RVP (Rámcový vzdělávací program) pro obor vzdělání:
Informační technologie; Ekonomika a podnikání; Cestovní ruch; Veřejnosprávní činnost; ; Podnikání; Grafický design; Základní vzdělání

Příručky

ico_acrobat.jpg, 602B Příručka pro studenty - Moodle
ico_acrobat.jpg, 602B Příručka pro učitele: Bakaláři Zápis klasifikace - Bakaláří Evidence třídního - Bakaláři Základní ovládání
online nápověda k systému Bakaláři - příručky pro uživatele k systému Bakaláři