Navigace


Vážení rodiče,

vedle střední školy jsme se rozhodli založit i školičku základní. První impuls vzešel od našich učitelů, kteří by uvítali, kdybychom měli školu i pro jejich malé děti.

V současné době tedy otevíráme školičku, která je momentálně určena pouze pro první ročníky.

Co chceme dětem a rodičům nabídnout? Především školu, kde by bylo dítě šťastné a rodič by byl spokojen. Naše vzdělávací plány vycházejí z výuky hrou. Na naší střední škole se snažíme o jiný přístup ke studentům a máme s tím své zkušenosti. Malé děti však potřebují ještě mnohem více. Potřebují více prostoru a právě ve škole si získávají svůj vztah nejen ke vzdělání, ale i ke kolektivu. Chceme nabídnout bezpečnou a zdravou školu s individuálním přístupem k žákovi, který se školy nebojí, což ho také více motivuje k lepším výsledkům. Sama mám syna dysgrafika a moc dobře vím, jak je důležitá důvěra, že lze strach z učení překonat a radovat se z úspěchů. Víme, že je v každém žáčkovi ukrytý talent, jen ho najít a posílit.

A tak buďte u zrodu školičky našich snů, podílejte se na podnětech při vznikání něčeho nového.

Ing. Hana Skallová
majitelka školy


Na co se ptáte, co chcete vědět?

  1. Nesvazuje nás čas stanoveným zvoněním
  2. Začátek výuky je přizpůsoben potřebám žákům
  3. Výuka probíhá formou hry a objevování, škola staví na kladné motivaci žáků
  4. Rodiče jsou o chodu školy pravidelně informováni
  5. Žáci jsou každý týden v kontaktu s vedením školy při osobních návštěvách
  6. Jsme zdravá a bezpečná škola (nízký počet žáků, individuální přístup, zdravá výživa)
  7. Žáci mohou přejít plynule na naši střední školu 1.KŠPA
  8. Je zajištěna ranní i odpolední družina