1. KŠPA - dobrá volba!

SLOVO MAJITELKY ŠKOL

skallova.jpg, 8,2kB
Ing. Hana Skallová
jednatel@1kspa.cz
kariéra
12.9.2016

V každém studentovi je ukryt talent, jen ho najít a posílit.
Proč hledat ve studentech talent a posilovat ho, když stejně musí všichni prokázat určitou úroveň znalostí?
Ano, škola musí garantovat určité vědomosti a dovednosti, na druhou stranu nemůže ignorovat přirozené nadání či zájmy studentů. Pokud bychom chtěli, aby byli všichni stejní, uměli stejně stejné věci, mohl by místo učitele stát počítač. Umělec by se zlepšoval v matematice a matematik v kreslení. Klokana by počítač nutil víc plavat a delfína skákat přes překážky. Výsledky obou by jistě nebyly lepší, nežli průměrné. Snažíme se najít silné stránky žáků a na těch stavět. Nesnažíme se pátrat po tom, co studentům nejméně jde, abychom na jejich nedostatcích bořili. Práce v týmu vyžaduje různorodé schopnosti. Co může znamenat individuální přístup?
Na naší škole si uvědomujeme, že každý z nás je jiný a úspěch týmové práce tkví ve využití všech talentů. Nejen proto se snažíme ke studentům přistupovat individuálně, což nám umožňuje i dělení na menší skupinky. V rámci pravidel se snažíme studentům vyjít maximálně vstříc. Nabízíme studijní programy pro vrcholové sportovce či jinak talentované studenty. Proč udržovat přátelskou atmosféru zrovna ve škole, kde má být studentům vštěpen hlavně řád?
Jsme si vědomi, že v přátelské atmosféře s pozitivní motivací se lépe pracuje a zároveň se lépe uplatní vnitřní potenciál každého studenta.
Podporovat tvořivost- kreativitu studentů dá víc práce, ale vyplatí se to.
Víme, že některé běžné rutinní práce či postupy mohou kreativitu studentů potlačit, na druhou stranu i studium musí mít svůj řád. Snažíme se podporovat a rozvíjet každého studenta. Proč se snažit posílit zdravé sebevědomí studentů?
Pokud si člověk váží sebe sama, váží si všeho kolem sebe. Snažíme se, aby se studenti uměli prosadit, a věřili si a uměli se ocenit. Ovšem jako správní učitelé víme, že naší prací není jen studenty něco naučit, ale zejména je i vychovávat. Proto dbáme i na slušné vystupování a etiku. U nás ve škole se pořád něco děje.
Kolektiv třídy i osobnost studenta se utváří i na mimoškolních akcích : exkurzích, výstavách, mezinárodních projektech, vernisážích, které spolupořádají i studenti.


30.9.2015

Dobrý den,
ráda bych Vás přivítala na stránkách naší školy. Aktuálně mě mnoho přátel říká, že ho oslovuje naše heslo. " V každém studnetovi je ukryt talent, jen ho najít a posílit". Přiznám se, že je to téma, které se snažím v hovorech s kolegy často opakovat a prodiskutováváme jej. Proč? Vždyť škola má zaručit znalosti a dovednosti ze všech povinných předmětů. Ano, škola musí garantovat určité vědomosti a dovednosti, na druhou stranu nemůže ignorovat přirozené nadání či zájmy studentů. Pokud bychom chtěli, aby byli všichni stejní, uměli stejně stejné věci, mohl by místo učitele učit počítač. Umělec by se musel víc věnovat a zlepšovat v matematice a matematik v kreslení. Klokana by počítač nutil víc plavat a delfína skákat přes překážky. Výsledky obou by jistě nebyly lepší, nežli průměrné. Snažíme se najít silné stránky žáků a na těch stavět. Práce v týmu i v reálném životě vyžaduje různorodé schopnosti. Proto je důležité tato zaměření podporovat. Neříkám, že se nám to daří vždy, ale rádi bychom, aby tomu tak bylo.

Hezký den přeje Ing. Hana Skallová, zřizovatelka a generální ředitelka škol