Škola vznikla 1992 jako detašované pracoviště kladenské školy. V roce 1993 začalo učit denní a nástavbové studium. Samostatná pražská škola vznikla zápisem do sítě škol MŠMT ČR v roce 1996. V roce 1997 získala i samostatnou právní subjektivitu.

Den otevřených dveří :

15.01.2007 od 13 hodin
Návštěva školy je možná i mimo dne otevřených dveří

AKTUALITY

Setkání učitelů 2006

Pedagogičtí pracovníci pražské, kladenské a litoměřické školy
se setkali na pracovním meeatingu v pražské škole. Jednotlivé školy
prezentovaly svoje mimoškolní aktivity, seznamovaly své kolegy se
svojí činností na různých mezinárodních projektech... více

Setkání vedení

Setkání vedení škol 2006 se uskutečnilo začátkem září 2006
v Litoměřické škole.
Pod vedením Ing. Semerákové projednalo společné cíle
pro školní rok 2006/2007, stavy studentů k danému dni na jednotlivých
školách... více informací a fotogalerie

© 2006 MigHav - 1.KŠPA s.r.o. , Aktualizováno dne: